Прием и складиране

Приемът се извършва с внимателен контрол на състоянието и количеството на приеманата стока. Всеки товар получава уникален номер, който дава възможност за проследимост по цялата верига на доставки. Към този номер могат да се добавят различни атрибути (например партиден номер, срок на годност, статус и др.) в зависимост от нуждите на клиента.

Стоките се складират в съвременни помещения, оборудвани с инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене. Модерните стелажни системи и машини дават възможност за ефективно използване на пространството и бърз достъп до стоките.