Комисиониране

В зависимост от нуждите на клиента и канала на дистрибуция, за който са предназначени поръчките, подготовката може да бъде на цели палета, стандартни опаковки или единични бройки. При обработката на стоките, в зависимост от изискванията, могат да се спазват различни принципи – FIFO, FEFO и др.

Пикингът се извършва с помощта на мобилни компютри, управлявани от модерен складов софтуер (WMS), който осигурява проследимост по цялата верига на доставките.