Допълнителни услуги

Ние разполагаме с модерни опаковъчни машини и собствен екип, специализиран в дейностите, свързани с промоционалната политика на клиентите:

  • Комплектоване
  • Етикетиране
  • Промоционални опаковки
  • Пълнене на промоционални стелажи
  • Маншониране
  • Други