K&M

Ние сме частна българска компания с повече от 20 години опит в логистичния сектор. Като 3PL доставчик се фокусираме върху обработка на сложни поръчки, работа с големи номенклатури и дейности с добавена стойност. Благодарение на компетентния си и оптитен екип, модерните технологии и съвременните си бази, ние в К&M поддържаме висок стандарт на обслужване. Имаме капацитета да адаптираме дейността си, така че да поемем флуктоациите и сезонността на бизнеса. Целта ни е да отговорим на динамичното развитие на партньорите си, предоставяйки качествени услуги, съобразени с индивидулните им нужди. Предлагаме оптимизирани решения за различните канали на дистрибуция, намаляващи времето за достигане на стоките до пазара. Член сме на Aslog.

Информационни технологии

Водени от разбирането си, че съвременната логистика е немислима без ИТ технологии, ние в К&M инвестирамe в иновативни решения за управление и проследимост на стоките по цялата верига на доставки. Складовите ни бази са оборудвани с безжични мрежи и компютри. Ние сме сред пионерите в България, внедрили професионален софтуер за управление на складове (WMS), изграден на база на върхови технологии, и напълно интегриран с ERP системата на компанията. Разработени са интерфейси за връзка с клиентите, което дава възможност за бърз и точен обмен на данни в реално време.

Устойчиво развитие, социална и корпоративна отговорност

Ние сме социално отговорна компания, която спазва стриктно следните принципи в работата си:

  • Отговорност към клиентите – изграждаме дългосрочни взаимоотношения с клиентите си, базирани на взаимно уважение и доверие, имаме персонализиран подход и проявяваме разбиране към техните променящи се нужди и пазари.
  • Безопасност на труда – ние сме социално отговорен работодател, преминал успешно международен одит и спазващ всички изисквания на българското и европейското законодателства.
  • Отговорност към околната среда – във всичките си проекти и ежедневната си дейност ние в К&М се отнасяме с голямо внимание към опазването на околната среда, отговорното третиране на отпадъците и спазваме всички законови разпоредби, включително директивата REACH на ЕС.